งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 2100-1005
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

 การเชื่อมด้วยแก็สออกซิอะเซทิลีน

2.1 ความหมายของการเชื่อมแก็ส
        การเชื่อมแก็ส  หมายถึง  การทำให้โลหะหลอมละลายติดกัน  โดยอาศัยความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของก๊าซเชื้อเพลิงและออกซิเจน  ในการหลอมละลายติดกันของโลหะนั้นจะเติมโลหะหรือให้โลหะหลอมละลายติดกันเองได้

2.2  ชนิดของเปลวไฟ
        2.2.1  เปลวไฟคาร์บูไรซิ่งเฟรม
                  เกิดจากส่วนผสมของแก๊สอะเซทิลีนในปริมาณที่มากกว่าแก๊สออกซิเจน 2 เท่า หรือในอัตรา 2:1 ให้ความร้อนประมาณ 3000 C โดยลักษณะเปลวไฟยาว  3  ชั้น ชั้นนอกเป็นกรวยพุ่งยาวสีส้มอ่อน  กรวยชั้นที่ 2 สีฟ้าและชั้นที่ 3 สีขาว
        2.2.2  เปลวนิวทรัลเฟรม
                  เกิดจากส่วนผสมของแก็สอะเซทิลีนและออกซิเจนในปริมาณเท่ากันคือ อัตรา 1:1 ให้ความร้อนประมาณ  3200 C ลักษณะเปลวไฟ เปลวจะสั้นกว่าเปลวคาร์บูไรซิ่งเฟรม มี 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นกรวยสีฟ้า  ชั้นในเป็นกรวยแหลมสีขาว เป็นเปลวไฟที่ใช้กันมาก เพราะสามารถเชื่อมโลหะได้หลายชนิด เช่น เหล็กเหนียว เหล็กหล่อ  เงิน ทองแดง
        2.2.3 เปลวออกซิไดซิ่งเฟรม
                 เกิดจากส่วนผสมของแก๊สออกซิเจนในปริมาณที่มากกว่าแก๊สอะเซทิลีน 2 หรือในอัตรา 2:1 ให้ความร้อนมากที่สุดคือ 3400 C ลักษณะเปลวไฟจะสั้นกว่าเปลวกลาง  กรวยใน  2  ชั้นเหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กหล่อ

2.3  ลวดเชื่อมแก๊ส
       ในการเชื่อมแก๊สนั้น ในบางครั้งไม่จำเป็นต้องเติมลวดเชื่อมเช่น การต่อมุม ต่อขอบ  หากลักษณะรอยต่อนอกเหนือจากที่กล่าวมา ต้องเติมลวดเชื่อม  ลวดเชื่อมแก็สโดยทั่วไปจะมีขนาด 2.6 มม. และ 3.2มมยาว36 นิ้ว
        - ลวดเชื่อมที่เป็นเหล็ก  จะเคลือบด้วยทองแดงเพื่อป้องกันสนิม จะใช้สำหรับการเชื่อมโลหะที่เป็นเหล็กแผ่นหรือท่อ
        - ลวดเชื่อมที่ไม่ใช่เหล็ก  จะใช้สำหรับเชื่อมโลหะอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก  เช่น  โลหะผสมโครเมียมนิเกิล
จะใช้ลวดเชื่อมทองเหลืองใช้ฟลั๊กซ์ช่วยในการเชื่อม อลูมิเนียม

2.4  ฟลั๊กซ์
        ฟลั๊กซ์  คือ  ตัวที่ช่วยป้องกันไม่ให้ออกซิเจนในอากาศรวมตัวกับแนวเชื่อมในขณะเชื่อม  ซึ่งจะทำให้คุณภาพในการเชื่อมลดลง  เช่น  ความแข็งแรงต่ำ เกิดการกัดกร่อนง่ายเนื่องจากออกซิเจนในอากาศรวมตัวกับแนวเชื่อม  ทำให้เกิดสนิมในที่สุดและที่สำคัญ  ช่วยทำให้การเชื่อมได้ง่ายขึ้น การใช้งานทำได้โดยนำลวดเชื่อมมาเคลื่อบฟล็กซ์  อาจใช้วิธีทำ หรือของเหลวแล้วแต่ลักษณะงานและความเหมาะสม

                                                            แบบฝึกหัดบทที่ 2.

        1. การเชื่อมแก็ส  หมายถึงอะไร
        2. เปลวไฟที่ใช้ในการเชื่อมแก๊สอะเซทิลีน มีกี่อย่างอะไรบ้าง
        3. ลวดเชื่อมแก๊สมีกี่ประเภท  ได้แก่อะไรบ้าง

 

     

จัดทำโดย  ครูเฉลิมภพ  ใจวงศ์
วิทยาลัยการอาชีพเทิง