บทที่ 1   หลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

            เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

ซึ่งทำงานแบ่งเป็น 4 จังหวะ หรือ 4 ขั้นตอน คือ จังหวะดูด  จังหวะอัด  จังหวะระเบิด 

จังหวะคาย การที่เครื่องยนต์ทำงานครบ 4 จังหวะ ในขณะเดียวกันเพลาข้อเหวี่ยงจะหมุน

2 รอบ ซึ่งเรียกว่า " Four stroke cycle engine"

             

            กลับสู่หน้าหลัก                                                                               หน้าต่อไป

 

 

แบบทดสอบหลังบทเรียน