ข้อมูลระบบสุริยะ

    ระบบสุริยะจะอยู่ในกาแลกชีทางช้างเผือก ซึ่งเปรียบเสมือนวงล้อขนาดใหญ่ที่หมุนโดยอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของกาแลกชีทางช้างเผือกประมาณ 30,000 ปีแสง และจะใช้เวลาประมาณ 225 ล้านปี เคลื่อนที่ครบรอบกาแลกชีทางช้างเผือก นักดาราศาสตร์เชื่อว่าเทหวัตถุทั้งหมดในระบบสุริยะเกิดขึ้นมาพร้อมกันและมีอายุไม่เกิน 5,000 ล้านปี โดยคำนวณจากอายุของหินบนดวงจันทร์และโลก ซึ่งคำนวณได้ประมาณ 4,600 ล้านปี ซึ่งมีข้อมูลของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์แต่ละดวงดังนี้

ดวงอาทิตย์ (The Sun)

ดาวพุธ (Mercury)   

ดาวศุกร์ (Venus)

โลก (Earth)

ดาวอังคาร (Mars)

ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)

ดาวเสาร์ (Saturn)

ดาวยูเรนัส (Uranus)

ดาวเนปจูน (Neptune)

ดาวพลูโต (Pluto)