การออกกำลังกาย

        การออกกำลังกาย หมายถึง การทำให้ร่างกายทุกส่วน ทุกระบบ เช่น ระบบกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจ,ระบบทางเดนอาหาร,ระบบขับถ่ายและระบบไหลเวียนโลหิต ฯลฯเมื่อออกกำลังกายระบบต่าง ๆ เหล่านี้จะทำงานหนักขึ้นแต่กลับเป็นผลดีต่อร่ากาย                 

         นักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จำแนกประเภทของการออกกำลังกายออกเป็น           5 ประเภท ดังนี้

          1. Isometric exercise คือ การออกกำลังกายโดยการเกร็งกล้ามเนื้ออยู่กับที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น การบีบกำวัตถุ การดันกำแพง เป็นต้น

          2. Isotonic  exercise  คือ การออกกำลังกายโดยการงอพับอวัยวะ เช่น แขน,ขา   ขึ้นลงทำให้กล้ามเนื้อเกิดการยืดหดตัว เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการความแข็งแรง เช่น ดึงข้อ  ลุกนั่ง(sit-up) วิดพื้น เป็นต้น

          3. Isokinetic exercise คือ การออกกำลังกายโดยการทำให้กล้ามเนื้อทำงาน  อย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เช่น การวิ่งอยู่กับที่ การปั่นจักรยานอยู่กับที่ สเตปเทสต์(step test) เป็นต้น

          4. Anaerobic exercise คือ การออกกำลังกายโดยไม่ใช้อ๊อกซิเจน เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้ว เพราะการออกกำลังกายประเภทนี้ต้องกลั้นหายใจตั้งแต่เริ่มการแข่งจนจบการแข่งขัน เช่น วิ่ง 50 เมตร กระโดดไกล กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งเหลน เป็นต้น     

           5. Aerobic  exercise คือ การออกกำลังกายโดยใช้อ๊อกซิเจน เหมาะสำหรับนักกีฬาทั่วไปเพราะการออกกำลังกายประเภทนี้เป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการเล่นนาน เช่น วิ่ง 1,600 เมตร ว่ายน้ำ เป็นต้น