พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 (2201-1007)

  ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีด  เทคนิคเบื้องต้นในการพิมพ์ดีด

และหลักในการพิมพ์ดีด

 

เนื้อหา

1.       หลักในการพิมพ์ดีดหรือเคาะแป้นพิมพ์ดีดที่ถูกต้อง

2.       ใช้ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดได้ถูกต้อง

3.       การอ่านแบบฝึกพิมพ์

4.       การเคาะคานเว้นวรรค

5.       การปัดแคร่ หรือกลับแคร่ที่ถูกต้อง

6.       ข้อพึงปฏิบัติในการฝึกพิมพ์ดีดที่ดี

7.       การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

 

 

สี่เหลี่ยมมน: ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

 

เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องมือใช้ในสำนักงาน จำเป็นต้องได้รับการระวังรักษาเพื่อมีสภาพ

ใช้การได้ดีอยู่เสมอ สามารถผลิตงานให้ได้ผลในระดับสูง ทำให้มีสรรถภาพในการทำงานดีขึ้น

อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของพนักงานผู้ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้นั้น ๆ อย่างมาก

ครู – อาจารย์ ครูวิชาพิมพ์ดีดมิใช่เพียงแต่สอนให้นักเรียนพิมพ์ได้เท่านั้น ควรจะมี

การอบรมนักเรียน ให้ช่วยกันดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกันหลายคน

ในการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีดจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ คนที่ใช้เครื่องโดยให้

นักเรียนแจ้งหรือรายงานให้ทราบข้อบกพร่องของเครื่องพิมพ์ดีดอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้

นักเรียนแก้ไขเองหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจทำให้เครื่องพิมพ์ดีดเสียหายได้ ต้องวางระเบียบวิธีใช้เครื่องพิมพ์ดีดให้รัดกุมพอ เช่น เพียงแต่มีสกรูหรือสปริงตัวเล็ก ๆ ตกหล่นอยู่ก็ให้นักเรียนนำมาส่ง เพื่อเก็บรักษาไว้จะได้แก้ไข สิ่งบกพร่องของเครื่องอาจจะยังไม่ปรากฏให้เห็นในทันที สิ่งที่ควรปฏิบัติในการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีดมีดังนี้

1.       ทำความสะอาดทั้งเครื่อง ใช้แปรงด้ามยาวปัดฝุ่นละอองหรือยางลบออก คือที่แคร่ ใต้แคร่ ซ้าย – ขวา ก้านตัวอักษร ในบริเวณอักษรนอกและใต้เครื่องพิมพ์

2.       ทำความสะอาดตัวอักษรใน ใช้แปรงขนสั้นชนิดแข็งชุบน้ำมันเบนซิน แปรงตัวพิมพ์ให้เศษผงออกให้หมด น้ำมันเบนซินจะทำให้เครื่องสะอาดและแห้งเร็ว

3.       ทำความสะอาดลูกยางใหญ่ ใช้ผ้าสะอาดชุบแอลกอฮอล์ถูไปมาให้ทั่วลูกยางใหญ่ โดยอีกมือหนึ่งบิดเลื่อนลูกยาง แล้วใช้กระดาษหมุนใส่  4 - 5  ครั้งให้แอลกอฮอล์ออกให้หมด

4.       ทำความสะอาดโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด ใช้มือซ้ายจับฐานเครื่องยกเผยอขึ้น แล้วใช้มือขวาปัดฝุ่นใต้เครื่องให้หมด

5.       หยดน้ำมันเครื่องพิมพ์ เมื่อทำความสะอาดเครื่อง และโต๊ะพิมพ์แล้วจึงหยดน้ำมันเพียงสัปดาห์ละครั้ง เป็นอย่างมากที่รางแคร่ และที่ซึ่งเคลื่อนไหวหรือเสียดสีกัน ใช้กระป๋องหยอดน้ำมันโดยเฉพาะและหยอดพอสมควร ไม่มากเกินไปจะทำให้ฝุ่นละอองจับ

6.       การลบคำผิด เวลาจะลบคำผิด ให้เลื่อนแคร่ไปทางขวาสุดหรือซ้ายสุด เพื่อเศษยางลบจะได้ตกบนโต๊ะนอกเครื่องพิมพ์ ถ้าไม่เลื่อนแคร่ออก จะทำให้เศษยางลบตกลงในก้านตัวพิมพ์ เป็นเหตุให้เครื่องพิมพ์ดีดติดขัดและสกปรก

7.       ถ้าไม่ใช่เครื่องพิมพ์ เลื่อนแคร่ให้อยู่ตรงกลาง ใช้ฝาหรือผ้าคลุมเครื่องให้เรียบร้อยทุกครั้ง  เป็นการสร้างกิจนิสัยที่ดีอย่างหนึ่งในการพิมพ์

8.       อย่าเท้าแขนบนแป้นตัวพิมพ์ เพราะจะทำให้ก้านตัวพิมพ์ พิมพ์ไม่ได้และพิมพ์ตัวไม่ตรง

9.       อย่าเอาหนังสือ หรือส่งของวางบนแคร่พิมพ์ดีด  จะทำให้เครื่องชำรุด เช่น แคร่คดงอ

10.         อย่าดีดพิมพ์โดยไม่ใส่กระดาษ  จะทำให้เป็นรอยที่ยางใหญ่และตัวอักษรจะหักหรือลูกยางใหญ่จะเสียเร็วและติดเปื้อนกระดาษที่จะพิมพ์ต่อไป จงหากระดาษหนารองอีกแผ่นหนึ่งกระดาษรองพิมพ์อยู่เสมอ

11.         อย่าดึงกระดาษออกจากเครื่องโดยไม่หมุนลูกบิด หรือโยกคันปล่อยกระดาษจะทำให้ลูกยางใหญ่และลูกยางเล็กลื่นไม่จับกระดาษแน่น

12.         เก็บเครื่องพิมพ์ให้ห่างจากเครื่องกระจายความร้อนหรือเครื่องเตาหุงต้ม และอย่าให้ถูกแสงแดดความร้อนจะทำให้ลูกยางใหญ่แข็งกระด้าง และทำให้ผ้าหมึกแห้ง

13.         ถ้าไม่ใช้เครื่องพิมพ์ จงกดแป้นปล่อยกระดาษ ให้ยางใหญ่หลวมตัว เพื่อไม่ให้ลูกยางป้อนกระดาษถูกกดทิ้งไว้นาน  ๆ จะแบนหมุนกระดาษไม่ขึ้น

14.         การยกเครื่องพิมพ์ ให้ยกทางด้านหลังเครื่อง ไม่ใช่ด้านหน้าหรือด้านข้าง ใช้มือทั้งสองข้างสอดใต้เครื่องแล้วยก

15.         การเปลี่ยนผ้าพิมพ์ ถ้าสีผ้าพิมพ์จางจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เครื่องพิมพ์แต่ละชนิดมีหลอดผ้าพิมพ์โดยเฉพาะจะแตกต่างกันที่แกนไม่เหมือนกันก็ใส่ไม่ได้ จำเป็นต้องถ่ายผ้าพิมพ์เข้าแกนเดิม เวลาหมุนผ้าพิมพ์เข้าแกนระวังอย่าให้กลับด้านการใส่หลอดผ้าพิมพ์ลงในเครื่องทั้งสองด้านต้องให้ผ้าพิมพ์หมุนถูกทิศทาง

 

 

 

ข้อบกพร่องของเครื่องพิมพ์ดีด

ในการสอนวิชาพิมพ์ดีดนั้น ครู – อาจารย์ ควรมีความรู้ ความเข้าใจกลไก และการทำงานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดเองได้  โดยไม่ต้องเสียเวลา รอเรียกช่างที่ชำนาญเท่านั้น เพราะข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น อาจเป็นเพียงข้อขัดข้องเล็กน้อย เพียงแต่เปิดฝาครอบขึ้นแล้วใช้มือจับชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์เพียงเบา ๆ เครื่องพิมพ์ก็จะใช้ได้ดีและเรียบร้อยไม่เสียเวลาในการเรียนการสอน

มิได้หมายความว่าครู – อาจารย์ จะต้องเป็นช่างแก้พิมพ์ดีดทุกคนหรือต้องเข้าฝึกเป็นช่างแก้และซ่อมเครื่องพิมพ์เสมอไป เพียงแต่พยายามสังเกตโดยใช้ความละเอียดถี่ถ้วน หรือจำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันอยู่เสมอ ๆ ก็จะเป็นผู้มีความสามารถไปเอง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดตามธรรมชาติหรือถ้าผู้ใดมีความเป็นช่างอยู่ในตัวเองก็ย่อมจะเข้าใจได้รวดเร็วกว่าบุคคลอื่น ข้อบกพร่องที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ ๆ แก่เครื่องพิมพ์ดีดมีดังต่อไปนี้

1.       วิธีเปลี่ยนผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด มีดังต่อไปนี้

1.1  หมุนผ้าหมึกที่ใช้แล้วเข้าหลอดหนึ่ง ตามปกติควรจะหมุนเข้าหลอดขวา

1.2  จงสังเกตเส้นทางของผ้าหมึกขนาดที่หมุน ดูว่าผ้าหมึกม้วนเข้าและม้วนออกจากหลอดทั้งสองอย่างไร  จงสังเกตด้วยว่าผ้าหมึกสอดเข้าเหล็กส่งผ้าหมึกอย่างไร

1.3  เพื่อที่จะยกเหล็กส่งผ้าหมึกให้เห็นได้เต็มที่ ในเครื่องพิมพ์ดีดส่วนมาก จงปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้

ก.  กดแป้นลั่นอักษรบน

ข.  กดแป้นอักษรตรงกลาง 2 แป้น แป้นไหนก็ได้ เช่นแป้น v และตัวสระ u         

      จนก้านตัวพิมพ์ทั้งสอง เบียดขัดติดกันตรงหน้าจุดที่จะพิมพ์ (ช่องนำอักษร)

1.4  ยกหลอดขวาขึ้นจากแกนของมันเล็กน้อย เพื่อดูว่าทั้งสองข้างเหมือนกัน ถ้าไม่เหมือนกันจงสังเกตดูหลอดทั้งสองข้าง เพื่อจะได้ใส่หลอดใหม่ลงในแกนได้ถูกต้อง

1.5  ถอดผ้าหมึกออกจากหลอดส่งผ้าหมึก และจากหลอดทั้งสอง จนสังเกตว่าผ้าหมึกติดอยู่กับหลอดเปล่าอย่างไร ผ้าหมึกใหม่ก็จะต้องอยู่กับหลอดนั้นในลักษณะเดียวกัน ถ้าผ้าหมึกใหม่ติดห่างจากปลายมากเกินไป ผ้าหมึกจะไม่สามารถกลับได้เรียบร้อย

1.6. นำผ้าหมึกใหม่ติดหลอดเปล่าให้แน่น แล้วหมุนผ้าหมึกใหม่เข้าไปหลาย ๆ  นิ้ว

1.7. นำหลอดทั้งสองใส่ลงไปในแกน แล้วสอดผ้าหมึกเข้าเหล็กส่ง ระวังใส่ให้ผ้าหมึกอยู่ตรง

1.8. กดแป้นปล่อยแป้นลั่นอักษรบนลง หมุนปุ่มบังคับผ้าหมึกให้สามารถพิมพ์ส่วนบนของผ้าหมึกแล้วปลดแป้น

 

1.9  ตรวจสอบการทำงานของผ้าหมึก โดยพิมพ์ดู 2 หรือ 3 บรรทัด

2.       ผ้าหมึกค้างไม่ลงเข้าที่ ทำให้บังคับข้อความที่ลงบนกระดาษพิมพ์ ควรแก้ไขนี้

2.1. ตรวจผ้าหมึกพิมพ์ว่าใส่ถูกต้องหรือไม่

2.2  ใส่ผ้าหมึกเข้าในเหล็กส่งผ้าหมึกผิดทาง

2.3. เหล็กส่งผ้าหมึกคด

2.4. เหล็กส่งผ้าหมึกเบียดกับลูกยางใหญ่มากเกินไป

2.5  ตั้งแผงหนีบกระดาษให้ห่างลูกยางพอดี

3.       พิมพ์ดีด ครึ่งตัว สระและวรรณยุกต์พิมพ์ไม่ติด เนื่องจากผ้าหมึกค้างหรือผ้าหมึกไม่ขึ้นสูงพอตรวจแก้ไขดังนี้

3.1  ตรวจปุ่มบังคับผ้าหมึกว่าใช้ได้ดีหรือไม่

3.2  แผงหนีบกระดาษติดกับลูกยางเกินไป

3.3  เหล็กส่งผ้าหมึกคด ต้องดัดให้ตรงและขึ้นลงคล่อง

3.4  มีเศษกระดาษหรือของบางอย่างตกไปค้างอยู่

3.5  ตั้งกลไกภายในเครื่อง

4.       ผ้าหมึกเดิน ทางเดียว อย่าใช้วิธีหมุนให้ผ้าหมึกเต็มหลอดแล้วปล่อยให้เดินอยู่อย่างนั้น เพราะจะต้องมีข้อบกพร่องเล็กน้อยพอที่จะแก้ไขได้  ควรตรวจดังนี้

4.1  เดือยแกนหลอดผ้าหมึกหักให้เปลี่ยนหรือแก้ไขได้

4.2  สปริงบังคับอ่อนเกินไป  ให้เปลี่ยนเป็นแข็งขึ้น

4.3  มีความผิดในระบบกลับผ้าหมึก อาจจะต้องหยดน้ำมัน

4.4  ใส่ผ้าหมึกผิดทาง

4.5  ใส่ผ้าหมึกค้างไม่เข้าที่

5.       ผ้าหมึกไม่เดิน เมื่อพิมพ์ไปผ้าหมึกจะขาด เนื่องจากขัดคล่องในกลไกระบบการกลับของผ้าหมึกขัดข้อง ควรตรวจแก้ไขดังนี้

5.1  ถอดหลอดผ้าหมึกออกดูกลไกที่ขัดข้อง

5.2  ตั้งกลไกบังคับผ้าหมึกผิดทาง

5.3  สปริงกำลังดึงให้ขอสับเฟืองกลับที่ หลุดหรือชำรุด

5.4  ใส่ผ้าหมึกผิดทาง

5.5  ใส่หลอดผ้าหมึกค้างไม่เข้าที่

5.6  มีความผิดในระบบกลับผ้าหมึก อาจจะต้องหยดน้ำมัน

5.7  ขอสับเฟืองหักหรือตกลงไปจากคานสำหรับฟรี

 

6.       สายพานหลุด ต้องรู้จักวิธีใส่สายพานให้รวดเร็วและพอดี ไม่ตึงไป หรือหย่อนเกินไป ปฏิบัติดังนี้

6.1  ถอดยกแคร่ออก

6.2  ไขลานให้ตึงพอสมควร

7.       เครื่องไม่ค่อยเดินทำให้ตัวพิมพ์ซ้ำกัน แก้ไขดังนี้

7.1  ตั้งลานให้แข็งขึ้น

7.2    อาจมีเศษกระดาษตกค้างภายในเครื่อง ดึงกระดาษออก

7.3  หยอดน้ำมันที่รางแคร่

7.4  แผงหนีบกระดาษเบียดลูกยางใหญ่มากเกินไป

7.5  ปิดฝาครอบเครื่องไม่เข้าที่

8.       เครื่องกระโดด ต้องตั้งกลไกภายในเป็นต้นว่าสตาร์วินหลวม เอสเค็บเม้นท์ ปรับไม่เข้าที่

9.       กั้นหน้า – กั้นหลังไม่อยู่ ต้องถอดฝาหลังของเครื่องพิมพ์ตั้งหรือดัด หรืออาจจะฝืดต้องหยอด     น้ำมันที่ปุ่มของอักษร

10.         กั้นหน้าเลื่อนเป็นบางครั้ง อาจจะขาดหรือเกินไป ๑ ระยะวรรค ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากราวสะพาน เฟืองหลวม หมุดที่หัวราวเฟืองทั้งสองข้างจะหลุด

11.          กระดิ่งไม่ดัง หรือดังเบาเกินไป ต้องถอดฝาหลังของเครื่องพิมพ์ ดัดหรือตั้งให้พอดี เพราะกระดิ่งเป็นเครื่องช่วยมากในการพิมพ์เป็นสัญญาณเตือนจะจบบรรทัด ควรจะหยุดพิมพ์

12.          กดแท็บแล้วค้าง อาจจะเป็นเพราะก้านของแท็บหลุดหรือเหล็กกดให้แคร่วิ่งคดต้องดัดให้ตรง ต้องถอดออกดัดซึ่งไม่ยากมากนัก

13.          แท็บเคลียร์ (ปลดระยะ) จะอยู่คู่กับแท็บและข้อขัดข้องก็เป็นเช่นเดียวกัน คือก้านอาจจะหลุด หรือ เหล็กกดเพื่อปลดแคร่ คด งอ ต้องดัด เช่นเดียวกัน

14.         แท็บเดินเร็วเกินไป จะต้องแก้ไขที่ส่วนภายในได้แก่ กะปุกเบลคมีไม้ก๊อกอาจแตก ต้องถอดแล้วเปลี่ยนใหม่ หรืออาจจะเป็นเพราะลานแข็งเกินไป หมุดลูกเบี้ยวหลวมหรือหัก

15.         แท็บช้าเกินไป เป็นเพราะลานอ่อนเกินไป ต้องแก้ไขในกะปุกเบลค เช่น ไม้ก๊อกในกระปุกเบลคพองหรือแตก ต้องถอดออกเปลี่ยนใหม่

16.         กดแท็บครั้งแรกไม่เดิน ต้องกดอีกครั้งหนึ่งจึงเดินต้องแก้ภายในของเครื่องที่เหล็กกะปุกอย่าให้แท็บตรงกับแคร่ต้องตั้งให้เหลื่อมกัน

17.         กระดาษขาดเมื่อแคร่เลื่อน เป็นเพราะแผงหนีบกระดาษเบียดกับลูกยางใหญ่ ให้คลายสกรู 2 ตัวแล้วตั้งให้พอดี

 

18.    ปุ่มเลื่อนแคร่ใช้ไม่ได้ ซึ่งจะมีอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของลูกบิด อาจจะหลุดทั้งราวหรือเคลื่อนที่ต้องตั้งให้ถูก

19.    แท็บแซท (ที่ตั้งระยะ) ถอดฝาครอบแคร่ ตั้งปรับใหม่ให้ตรง

20.    ตัวอักษรไม่ค่อยตรงบรรทัด มักจะเป็นเมื่อยกอักษรบนแล้วตัวอักษรจะไม่ตรงบรรทัด เป็นเพราะแคร่ฝืดไม่กลับเข้าที่เดิม มีขี้ยางลบตกค้างทำให้แคร่ไม่คล่องตัวต้องทำความสะอาด ปัดขี้ยางลบออกให้หมด หรือถ้าเป็นเครื่องโอลิมเปียก็จะเป็นเพราะเหล็กกลางช่องตัวอักษรหัก

21.    ตัวอักษรไม่ขึ้นเป็นบางตัว

22.    แป้นของตัวอักษรค้าง ทำให้กั้นหน้าไม่อยู่เป็นบางครั้งต้องทำความสะอาดและหยอดน้ำมัน

23.    แป้นถอยหลังใช้ไม่ได้ อาจจะแกนหลุดเคลื่อนที่ออกมาหรือก้านข้อต่อหลุด

24.    ตัวอักษรพิมพ์แล้วค้าง อาจจะเนื่องจากฝืด มีขี้ยางลบตกค้าง ก้านอักษร คด งอ หรือเป็นสนิม ให้ทำความสะอาดล้างและหยอดน้ำมัน

25.    ปุ่มตั้งระยะบรรทัดเคลื่อน ตั้งระยะบรรทัดไม่ได้ ต้องแก้ไขภายใน เช่น ลูกปืน สปริงหลุด หรือหมุดลูกเบี้ยวหลุด

26.    คลายกระดาษไม่ได้ ก้านคลายกระดาษอยู่ทางขวามือจะหลุด ถอดลูกยางใหญ่ออกแล้วตรวจดู

27.    ก้านฟรีลูกยาง อยู่ทางซ้ายมือ ทำให้ลูกยางฟรีหมุนได้สะดวกและระยะบรรทัดไม่เสีย

28.    ใส่กระดาษแล้วกระดาษเอียง เกิดจากลูกยางบวมหรือเบี้ยว ลูกยางป้อนแตก

ต้องเปลี่ยนใหม่

29.    การถอดลูกบิดด้านซ้ายมือ มีข้อขัดข้องหลายอย่าง เป็นต้นว่าระยะบรรทัดคาดเคลื่อน

ฟรีลูกยางไม่ได้

30.    การถอดลูกบิดด้านขวามือ และถอดลูกยางใหญ่ออกจากแคร่

31.    มือปัดแคร่ฝืดหรือค้าง อาจจะคด ถอดออกดัด ฝืดจากสนิม ต้องหยอดน้ำมัน

32.    รางทับกระดาษหลุดทำให้หักได้ง่าย ต้องตรวจดู ไขสกรูให้แน่น

33.    บัดกรีตัวอักษร ตัวอักษรหลุดเนื่องจากพิมพ์หนักเกินไปหรือไม่ใช้กระดาษรองพิมพ์ วิธีบัดกรีตัวอักษร ต้องใช้ตะไบถูปลายก้านให้สะอาดแล้วอัดตัวอักษรลงไปที่ปลายก้านที่ถู  ถ้าหลวมก็ใช้แผ่นสังกะสีบาง ๆ ถูด้วยตะไบอัดแน่นกับตัวอักษรสูงต่ำให้พอกับตัวอื่น ๆ โดยใช้กระดาษรองพิมพ์

ตัวอื่นดู ให้ตัว พ เป็นหลักแล้วรองพิมพ์ตัวที่เราจะบัดกรีเบา ๆ พอเห็นว่าสูงต่ำเท่ากันหรือยัง ใช้ครีมแต่งจนดี จึงใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์เผาให้ร้อนแล้วเอาตะกั่วบัดกรี ทิ้งไว้ให้เย็นจึงพิมพ์ได้

 

 

 

กลับหน้าหลัก