บทที่ 1       การป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า

องค์ประกอบสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าดูด

   1. ความต้านทาน ( Impedance )  กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกายได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความต้านทานรวม ได้แก่ ความต้านทานของตัวนำไฟฟ้า  ความต้านทานดิน  และความต้านทานของร่างกาย

   2. แรงดันไฟฟ้า ( Voltage ) เมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงความต้านทานของผิวหนังจะลดลง เมื่อถูกไฟฟ้าดูดผิวหนังจุดนั้นจะทะลุได้ แต่ถ้าแรงดันต่ำอาจสะบัดหลุดจากวงจรได้

   3. ความจุของกระแสไฟฟ้า ( Current ) กระแสจำนวนมากก็เป็นอันตรายต่อผู้ถูกไฟฟ้าดูดเป็นอย่างยิ่ง

   4. ส่วนของร่างกายที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน อันตรายที่สุดคือ ศีรษะ หัวใจ  และทรวงอก ส่วนอื่นๆ ก็อันตรายลดลงมา

   5. ระยะเวลาที่กระแสไหลผ่านร่างกาย ยิ่งเวลานานก็จะอันตรายมากยิ่งขึ้น

   6. ความถี่  ( Frequncy  ) ความถี่จะทำให้กล้ามเนื้อเต้นรัว ความถี่จะเปลี่ยนเป็นความร้อนต่อไป

สาเหตุการเกิดอุบัติภัยจากกระแส ไฟฟ้า                                                                                       1. ขาดความรู้ที่แท้จริง   2.ประมาท ไม่ระมัดระวัง      3 . อุปกรณ์เครื่องใช้ชำรุด

การป้องกันอุบัติภัยจากกระแสไฟฟ้า

1. หมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้า                          2.  ไม่รู้จริงอย่าแก้ไขเอง

3 ปลดแหล่งจ่ายก่อนเสมอ                           4.  ใช้ไฟฟ้าแรงต่ำ

การช่วยเหลือผู้ป่วยจากกระแสไฟฟ้า

1.ตัดแหล่งจ่ายไฟออก   2. ใช้ผ้าคล้องผู้ป่วยออก   3. ทำการปฐมพยาบาลทันที

การปฐมพยาบาลทำได้ 2 วิธี คือ

1.การผายปอด โดยวิธีให้ลมหายใจทางปาก ( Mouth to Mouth )

2.การผายปอด โดยวิธีให้ลมหายใจทางจมูก ( Mouth to Nose)