หน่วยที่ 1  ความปลอดภัย

หน่วยที่ 2  ตำแหน่งงานเชื่อมและลักษณะการต่อชิ้นงาน

หน่วยที่ 3   งานเชื่อมแก๊ส

หน่วยที่ 4   งานบัดกรีแข็ง

หน่วยที่ 5   งานเชื่อมไฟฟ้า

หน่วยที่ 6  งานโลหะแผ่นและงานประกอบขึ้นรูปชิ้นงาน

หน่วยที่ 7  งานบัดกรีอ่อน

หน่วยที่ 8  งานเขียนแบบแผ่นคลี่

ภาคผนวก

 
 

วิทยาลัยการอาชีพเทิง  www.tice.ac.th

 
 
 
จัดทำโดย  นายเฉลิมภพ   ใจวงศ์   แผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพเทิง