รายวิชา หลักการเขียนโปรแกรม
 หน้าหลัก ความหมายของผังงาน ประโยชน์ของผังงาน ประเภทของผังงาน สัญลักษณ์ต่างๆ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะโครงสร้าง การเขียนโปรแกรม
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (FLOWCHATING SYMBOLS)

        การเขียนผังงาน เป็นการเขียนแผนภาพเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงาน โดยนำภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ มาเรียนต่อกัน สัญลักษณ์ที่นิยมใช้ในการเขียนผังงานนั้นหน่วยงานที่ชื่อว่า American National Standards Institute (ANSI) และ International Standard Organization (ISO) ได้ร่วมกันกำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานเพื่อใช้ในการเขียนผังงานดังนี้

บทเรียน Online วิชาเหลักการเขียนโปรแกรม