วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ > อาคารและสถานที่

อาคารและสถานที่

อาคารและสถานที่
ประเภทอาคาร จำนวน (หลัง)
อาคารเรียน 1
อาคารปฎิบัติการ 5
อาคารวิทยบริการ 1
อาคารอเนกประสงค์ 3
อาคารอำนวยการ 1
อาคารอื่น ๆ 8
รวมทั้งสิ้น 19


อาคารเรียน

อาคารปฏิบัติการ

อาคารวิทยบริการ

อาคารอเนกประสงค์

อาคารอำนวยการ

อาคารอื่นๆ

แผนที่วิทยาลัยเทคนิคเทิง

1. อาคารอำนวยการ
2. อาคารวิทยบริการ
3. อาคารแผนกสามัญ
4. หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเทิง
5. อาคารแผนกพญิชยการ
6. หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคเทิง (เก่า)
7. โรงอาหาร
8. บ้านพักข้าราชการ
9. แผนกวิชาช่างเชื่อม
10. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (เขียนแบบ)
11. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12. แผนกวิชาช่างยนต์
    แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
    แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
14. โรงยิม
15. สนามฟุตบอล