วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ > แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า