วิทยาลัยเทคนิคเทิง
Thoeng Technical College
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ > แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาเชื่อมโลหะ

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ