แบบทดสอบหลังเรียน

 
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1. คำสั่งในฟังก์ชันใดที่ใช้หยุดการวนรอบ
start
stop
break
include

2. ฟังก์ชันใดต่อไปนี้ ไม่อยู่ ใน Loop Statement
while
for
string
do…while

3. ฟังก์ชัน if เป็นฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขแบบใด
เงื่อนไขทางเลือกเดียว
เงื่อนไขหลายทาง
เงื่อนไขสองทางเลือก
ไม่มีข้อใดถูก

4. มิติของอาร์เรย์เริ่มต้นลำดับที่เท่าใด
0
2
1
3

5. ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจโดยไม่ต้องผ่านตัวแปรภาษาคือภาษาใด
ภาษาธรรมชาติ
ภาษาเครื่อง
ภาษาระดับต่ำ
ภาษาระดับสูง

6. ถ้าต้องการทศนิยม 4 ตำแหน่งต้องใช้คำสั่งใด
%f4
%.4f
%4f
%f.4

7. ฟังก์ชันใดที่ใช้เปลี่ยนสีของพื้นหลัง
bgcolor
textcolor
background
textbackground

8. ฟังก์ชัน if-else-if เป็นฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขแบบใด
เงื่อนไขทางเลือกเดียว
เงื่อนไขสองทางเลือก
ไม่มีข้อใดถูก
เงื่อนไขหลายทางเลือก

9. ผู้คิดค้นภาษาซี คือใคร
เดนนิส ริชชี
เคน ทอมป์สัน
มาร์ติน ริชาร์ด
เบลล์ ปาสคาล

10. ฟังก์ชัน if…else เป็นฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขแบบใด
เงื่อนไขทางเลือกเดียว
เงื่อนไขหลายทางเลือก
เงื่อนไขสองทางเลือก
ไม่มีข้อใดถูก

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
 
 
เว็บไซต์นี้สำหรับผู้สนใจเรียนเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด ด้วยภาษาซี
ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกโฆษณา นำออกขาย แจกจ่าย หรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับการค้า
ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้จัดทำเท่านั้น
วิทยาลัยการอาชีพเทิง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2554 ©