[x] ปิดหน้าต่างนี้
TICE
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 31/ส.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
150 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
115 คน
สถิติเดือนนี้
2626 คน
สถิติปีนี้
24706 คน
สถิติทั้งหมด
29742 คน
IP ของท่านคือ 54.145.122.109
(Show/hide IP)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากแผนผังหน่วยงาน
งานแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางปิยะพร พูลเพิ่ม
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิติรัตน์ กันธนะ
พนักงานราชการ ครูแผนกวิชาพื้นฐาน
Click ดูประวัติ
นายศุภชัย กินเรือน
ครูแผนกวิชาช่างยนต์
ครูพิเศษแผนกวิชาช่างยนต์
Click ดูประวัติ
นายสุพจน์ ตื้อคำ
พนักงานราชการ ครู
ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
Click ดูประวัติ
นายอนุสรณ์ ท้าวแก่นจันทร์
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นายพรชัย ตุ่นแก้ว
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนก
Click ดูประวัติ
นายภาคิน พรหมราช
ครู คศ.1
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวชญานุช ตุ้ยต๋า
หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ
Click ดูประวัติ
นายพรพจน์ สิทธิ
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Click ดูประวัติ
นายสุทิน ปงรังษี
ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Click ดูประวัติ
นางปูริดา ศิริสาร
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นางเรียงใจ จันขัน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
น.ส.สุปรียา ทาเกิด
ครูผู้ช่วย
ศิรินภา แก้วปันมา
ครูพิเศษสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
6 : ครูแผนกช่างยนต์
7 : ครูแผนกก่อสร้าง
8 : ครูแผนกไฟฟ้า
9 : ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
10 : ครูแผนกสามัญ
11 : ครูแผนกบัญชี
12 : ครูแผนกคอมพิวเตอร์
13 : ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน
14 : ครูแผนกช่างเชื่อม
15 : เจ้าหน้าที่ ฯลฯ
16 : งานบริหารทั่วไป
17 : งานบุคลากร
18 : งานการเงิน
19 : งานบัญชี
20 : งานพัสดุ
21 : งานอาคารสถานที่
22 : งานทะเบียน
23 : งานประชาสัมพันธ์
24 : งานวางแผนและงบประมาณ
25 : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
26 : งานความร่วมมือ
27 : งานวิจัย
28 : งานประกัน
29 : งานการค้า
30 : งานกิจกรรม
31 : งานครูที่ปรึกษา
32 : งานปกครอง
33 : งานแนะแนว
34 : งานสวัสดิการ
35 : งานโครงการพิเศษ
36 : แผนกวิชา
37 : งานหลักสูตร
38 : งานวัดผล
39 : งานวิทยบริการและห้องสมุด
40 : งานทวิภาคี
41 : งานสื่อการเรียน
42 :