พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

ส่ง GPAX และ GPA

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 เป็นต้นไป )
ส่ง GPAX และ GPA ปีการศึกษา 2558 (5 ภาคเรียนให้้ศูนย์ ICT 
วันเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เข้าชม 172  ลงประกาศเมื่อ : เสาร์์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559