[ 1560100220201 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ภูริทัต ต๊ะวงค์
ชื่อเล่น : 
ตั๊ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
7/4/2534
อายุ : 
27
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
bigbody_mongeideerupi@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
319หมู่4
อำเภอ : 
ดอกคำใต้
จังหวัด : 
พะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 
56120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0814685989
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี