[ nirut43 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นิรุติ สว่างใจธรรม
ชื่อเล่น : 
รุต
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
2/7/2522
อายุ : 
39
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
nirutsawangjaitam@gmail.com  
ที่อยู่ : 
105/1 หมู่ที่ 9
อำเภอ : 
เมืองพะเยา
จังหวัด : 
พะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 
56000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0847702084
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท