ชื่อ - นามสกุล :นายสมคิด ไชยวงค์
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานอาคารสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวิทยบริการและห้องสมุด
หน้าที่ในกลุ่ม :