ชื่อ - นามสกุล :นายไพรัช กลัดสำเนียง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานโครงการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวัดผล
หน้าที่ในกลุ่ม :