ชื่อ - นามสกุล :นายนิรันด์ ศรีทอง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม / แผนก : งานวิจัย พัฒนานวรรตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หน้าที่ในกลุ่ม :