ชื่อ - นามสกุล :นายสุทิน ปงรังษี
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานกิจกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่
กลุ่ม / แผนก : งานปกครอง
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่
กลุ่ม / แผนก : งานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่
กลุ่ม / แผนก : งานวิทยบริการและห้องสมุด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน