ชื่อ - นามสกุล :นายหล่ง สมฤทธิ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทะเบียน
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกสามัญ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานทะเบียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชา
หน้าที่ในกลุ่ม :