ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชญานุช ตุ้ยต๋า
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานการเงิน
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานการเงิน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานการเงิน