ชื่อ - นามสกุล :นางประกาย ชุ่มใจ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานทะเบียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทะเบียน
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ
กลุ่ม / แผนก : งานทะเบียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานทะเบียน