ชื่อ - นามสกุล :นายสันติ พลเยี่ยม
ตำแหน่ง :พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
กลุ่ม / แผนก : งานกิจกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา