ชื่อ - นามสกุล :นายเฉลิมภพ ใจวงศ์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวรรตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวรรตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกช่างเชื่อม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น
กลุ่ม / แผนก : งานวิจัย พัฒนานวรรตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวรรตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
กลุ่ม / แผนก : งานปกครอง
หน้าที่ในกลุ่ม :