ชื่อ - นามสกุล :นายอนุสรณ์ ท้าวแก่นจันทร์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกช่างเชื่อม
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน