ชื่อ - นามสกุล :นายสุทธินันท์ สามี
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ สอน
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานกิจกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานสื่อการเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :