ชื่อ - นามสกุล :นายยุทธนา อินต๊ะวงค์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่ม / แผนก : งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :