ชื่อ - นามสกุล :นายสมควร ชุ่มใจ
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่หลัก :ครูพิเศษแผนกวิชาช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานโครงการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม :