ชื่อ - นามสกุล :นายธนทรัพย์ รัตนไก
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานประชาสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานการค้า
หน้าที่ในกลุ่ม :