ชื่อ - นามสกุล :นายสมคิด อะทะถ้ำ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานปกครอง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานปกครอง
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานปกครอง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานปกครอง