ชื่อ - นามสกุล :นายธงศักดิ์ ธรรมขันธ์
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :ครูพิเศษสอนแผนกสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกสามัญ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานครูที่ปรึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานวัดผล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานสื่อการเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :