ชื่อ - นามสกุล :น.ส.สุปรียา ทาเกิด
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกก่อสร้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
กลุ่ม / แผนก : งานปกครอง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม :