ชื่อ - นามสกุล :นายจงจิตร จับใจนาย
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : ครูแผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานความร่วมมือ